Takk for omtanke etter Alexander

 

Det ble fort så vanskelig for oss nære familie å fortsette etter at Alexander Berge døde. Det er vanskelig å miste en sønn og en bror, det er vanskelig å miste en klassekamerat og en medspiller på fotballaget, det er vanskelig å miste en venn.

Det er godt å oppleve at en ikke sørger alene og at Alexander fikk bety så mye for så mange. Det gjør det litt lettere å reise seg når medmennesker bryr seg om oss og om Alexanders minne.

Vi mottar så mange omtanker, fra en tåre til et smil, fra besøk til et skulderklapp, fra en god tanke til et måltid, fra en telefonsamtale til et brev, fra en sang til en blomst og omtanke på så mange andre måter.

Mange viser sin omtanke med et beløp til Alexanders minnefond. Dette gjør det mulig å fortsette slik at flere kan ta del i de kvaliteter som Alexander stod for.

Alexander viste oss verdien av å bry seg om hverandre og det er godt når familie, venner og kjente bryr seg når det trengs som mest.

Vi vil på denne måten takke for all omtanke i forbindelse med Alexander Berge sin død.

 

Med takknemlig hilsen

Irene, Kjell og Christer Berge