Vennskapscup/keeperskole

 

Etter Alexander`s død ble det opprettet en konto hvor en kunne gi penger til Alexander`s minnefond hvor midlene skulle gå til utvikling av unge fotballmålvakter.

Det ble videre laget statutter for fondet og innledet samarbeid med Kalandseid Idrettslag.

Alexander`s Vennskapscup arrangeres årlig som planlagt og ”keeperskolen” er også kommet godt i gang.

Statuttene er godkjent i Årsberetning for Kalandseid IL 2003

Nedenfor er et utdrag av statuttene for fondet.

 

 

STATUTTER FOR MINNEFOND ALEXANDER BERGE

 

BAKGRUNN FOR ETABLERING AV ALEXANDERS MINNEFOND

 

Alexander Berge var en engasjert medlem av Kalandseid Idrettslag og hadde særlige talent som fotballkeeper.

Han omkom i en tragisk sykkelulykke på Slettebakken den 26. oktober 2003, i en alder av 15 år.

Hans pårørende ønsker å videreføre hans engasjement for fotballspillet og vennskapet igjennom idretten.

Fondet ble etablert ved gaver i forbindelse med hans dødsfall.

Fondets anvendelse skal utøves i samarbeid med Kalandseid Idrettslag.

 

FORMÅL

 

Midlene skal i hovedsak brukes til å videreutvikle unge målvakter i regi av Kalandseid Idrettslag (KIL).

Medlemmer fra andre idrettslag kan delta men det gies prioritet til medlemmer fra KIL.

Midlene kan ikke benyttes til idrettslagets generelle drift.

 

STYRE

 

Fondets styre skal bestå av leder av Kalandseid Idrettslag eller de som han/hun utpeker og representant/-er fra de pårørende utpekt av Kjell Berge.

Styret konstituerer seg selv og alle representanter kan fritt innkalle til møter.

Alle beslutninger i styret skal være enstemmige.

Ved uenighet skal saken fremlegges for Kjell Berge for avgjørelse.

 

FONDETS TILFØRSEL OG BRUK

 

Det skal årlig arrangeres en innendørs fotballcup i KIL-hallen som skal bære navnet

 

ALEXANDERS VENNSKAPSCUP

 

Cupen skal ha som formål å bringe unge sammen i vennskapelig lek for å skape nye og positive relasjoner.

Cupen skal være aldersbestemt og åpen for unge i fortrinnvis Fana bydel.

Kalandseid Idrettslag skal være arrangør for cupen.

Evt. overskudd fra denne cupen skal tilfalle Alexanders Minnefond.